Det behöver inte vara tidskrävande att få en fin gräsmatta

Att ha en gräsmatta som saknar gräs på en del ställen, eller kanske helt, kan vara ett problem för vissa och därför tänkte jag introducera ett företag som jobbar med bland annat rullgräsmatta i Skara. Det handlar om företaget Jade Mattan AB som är erfarna inom gräsmattor på rulle.

Jag kom i kontakt med det här företaget förra året eftersom jag sitter med i styrelsen för min sons fotbollslag. Gräset på planen de spelar på hade börjat bli gropig och sakande gräs på flertal ställen, vi föräldrar i styrelsen bestämde oss därmed för att kontakta det här företaget för hjälp med att få nytt gräs till planen. Vi fick börja med att plöja bort allt det befintliga gräset för att få en ny fin yta att lägga en ny rullgräsmatta i Skara. När det väl var gjort kunde jobbet med det här företaget börja, de levererade så mycket gräs så att hela planen skulle kunna täckas. Efter det att vi fått gräset hjälptes vi föräldrar åt att rulla ut det för att sedan lämna över ansvaret till vaktmästaren i klubben. Att fort och smidigt få en ny gräsmatta levererad till en är verkligen att rekommendera, då arbetet att lägga ut gräsmattan inte heller var svårt och nu kan äntligen våra barn spela fotboll på en hel och fin gräsplan.  Att ha en hålig gräsmatta är inget att skryta över och därför kan jag rekommendera dig att också vända dig till det här företaget för att få en rullgräsmatta i Skara med omnejd.